Tham gia CPTPP giúp Việt Nam hiện đại hoá pháp luật về lao động

0
5

Như vậy, Việt Nam là nước thứ bảy trong số 11 nước phê chuẩn hiệp định thương mại khu vực Vành đai Thái Bình Dương sẽ có hiệu lực vào ngày 30/12/2018. Canada, Úc, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore trước đó đã phê chuẩn hiệp định này.

</p> <p>Bình luận về vấn đề này, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho biết, CPTPP đặt ra những yêu cầu cụ thể về quyền lao động và điều kiện làm việc nhằm đảm bảo tự do thương mại đóng góp cho sự phát triển bền vững, giúp người lao động và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích về kinh tế một cách công bằng.</p> <p>Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này yêu cầu tất cả các nước tham gia phải thông qua và duy trì các quyền được nêu trong Tuyên bố năm 1998 của ILO về Các nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động trong pháp luật, thể chế và thông lệ của họ. Các quyền này được quy định trong 8 công ước cơ bản của ILO.</p> <p>Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn ba công ước cơ bản (Công ước số 87, 98 và 105) liên quan đến quyền tự do liên kết, quyền thương lượng tập thể và xóa bỏ lao động cưỡng bức.</p> <p>Cũng theo ILO, Chương 19 về lao động của CPTTP được xây dựng dựa trên Tuyên bố năm 1998 của ILO. Chương này quy định mối liên hệ giữa việc thực hiện Tuyên bố với các điều kiện về thương mại trong một khuôn khổ thời gian nhất định, thông qua văn kiện song phương bên lề.</p> <p>Những cơ chế thực hiện dự kiến trong hiệp định bao gồm các hoạt động hợp tác, kêu gọi sự tham gia của đại diện doanh nghiệp và đại diện các tổ chức của người lao động cũng như các tổ chức quốc tế như ILO, để củng cố các thể chế thị trường lao động, tạo nền tảng cải thiện đối thoại xã hội (đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động) và tuân thủ Tuyên bố năm 1998.</p> <p>Hiện 1/3 các hiệp định thương mại khu vực trên thế giới bao gồm các điều khoản về lao động như vậy. Nghiên cứu của ILO cho thấy chúng có những tác động quan trọng giúp cải thiện bình đẳng giới, đặc biệt là tăng khả năng tiếp cận thị trường lao động của phụ nữ và thu hẹp khoảng cách về tiền lương theo giới trong một số trường hợp nhất định.</p> <p>Thêm vào đó, không có bằng chứng nào cho thấy những điều khoản về lao động như vậy làm thay đổi hay suy giảm dòng chảy thương mại hay được sử dụng cho mục đích bảo hộ.</p> <p>Thậm chí, nghiên cứu của ILO chỉ ra rằng hiệp định thương mại có điều khoản về lao động giúp tăng trung bình giá trị thương mại thêm 28%, trong khi những hiệp định không có điều khoản về lao động chỉ giúp tăng trung bình 26%.</p> <p>Theo TS Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam: “Đây thực sự là một cơ hội để Việt Nam hiện đại hóa pháp luật về lao động, hệ thống quan hệ lao động và nhu cầu thực hiện công cuộc cải cách đó trước hết xuất phát từ bối cảnh trong nước”.</p> <p>Mặc dù pháp luật lao động và khung khổ quan hệ lao động liên tục được cải thiện, vẫn còn tồn tại một số bất cập. Đã có hơn 6.000 cuộc đình công diễn ra kể từ giữa thập niên 90 và tất cả đều là đình công tự phát, không do công đoàn khởi xướng. Điều này cho thấy người lao động không cảm thấy quyền và các mối quan tâm của họ được giải quyết và quy trình giải quyết thì không vận hành một cách hiệu quả.</p> <p>Tại Việt Nam, nhiều lãnh đạo công đoàn cơ sở chính là quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Đây là điều không thể chấp nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay.</p> <p>“Quyền công đoàn là quyền của người lao động”, người đứng đầu ILO Việt Nam nhấn mạnh.</p> <p>Trong những năm tới đây khi CPTTP có hiệu lực, người lao động sẽ được phép thành lập hay gia nhập các tổ chức do họ tự lựa chọn ở cấp cơ sở, và những tổ chức đó có thể thuộc hoặc không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.</p> <p>Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP – hiệp định đối tác giữa 11 nước thành viên với một thị trường rộng lớn gồm 500 triệu người – được kỳ vọng sẽ giúp tăng GDP của Việt Nam thêm 1,32% đến năm 2035.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Ftham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tham+gia+CPTPP+gi%C3%BAp+Vi%E1%BB%87t+Nam+hi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+ho%C3%A1+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+v%E1%BB%81+lao+%C4%91%E1%BB%99ng&url=http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Ftham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html&via=Abzar1+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html&media=http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Tham+gia+CPTPP+gi%C3%BAp+Vi%E1%BB%87t+Nam+hi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+ho%C3%A1+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+v%E1%BB%81+lao+%C4%91%E1%BB%99ng" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Tham+gia+CPTPP+gi%C3%BAp+Vi%E1%BB%87t+Nam+hi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+ho%C3%A1+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+v%E1%BB%81+lao+%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Ftham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html" data-text="Tham gia CPTPP giúp Việt Nam hiện đại hoá pháp luật về lao động" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/chua-phat-hien-an-oan-trong-nam-2018.html">Chưa phát hiện án oan trong năm 2018</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/dong-usd-tang-manh-keo-gia-vang-the-gioi-sut-nhanh.html">Đồng USD tăng mạnh kéo giá vàng thế giới sụt nhanh</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.abzar1.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-12T12:00:53+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-12T12:00:53+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Abzar1 news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Tham gia CPTPP giúp Việt Nam hiện đại hoá pháp luật về lao động"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5c945aa7d9e7d_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5c945aa7d9e7d" ><script>var block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d = new tdBlock(); block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.id = "td_uid_3_5c945aa7d9e7d"; block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5c945aa7d9e7d_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5c945aa7d9e7d_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":20390,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.post_count = "6"; block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.found_posts = "2087"; block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.header_color = ""; block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d.max_num_pages = "348"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5c945aa7d9e7d); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5c945aa851cfd" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5c945aa7d9e7d" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5c945aa851d04" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5c945aa7d9e7d" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5c945aa7d9e7d class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-danh-nhieu-luu-i-den-can-ho-nghi-duong-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-danh-nhieu-luu-i-den-can-ho-nghi-duong-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ">Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/san-bay-long-thanh-tac-dong-gi-toi-dat-nen-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Sân bay Long Thành tác động gì tới đất nền Long Thành?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sân bay Long Thành tác động gì tới đất nền Long Thành?"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/san-bay-long-thanh-tac-dong-gi-toi-dat-nen-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Sân bay Long Thành tác động gì tới đất nền Long Thành?">Sân bay Long Thành tác động gì tới đất nền Long Thành?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/ninh-chu-ninh-thuan-vung-dat-dang-rat-duoc-cac-nguoi-dau-tu-dau-tu-vao.html" rel="bookmark" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các người đầu tư đầu tư vào"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các người đầu tư đầu tư vào"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/ninh-chu-ninh-thuan-vung-dat-dang-rat-duoc-cac-nguoi-dau-tu-dau-tu-vao.html" rel="bookmark" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các người đầu tư đầu tư vào">Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các người đầu tư đầu tư vào</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/lan-truc-thanh-du-an-nha-pho-moi-truong-thoai-mai-gan-ben-song.html" rel="bookmark" title="Lan Trúc Thành Dự án nhà phố môi trường thoải mái gần bên sông"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lan Trúc Thành Dự án nhà phố môi trường thoải mái gần bên sông"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/lan-truc-thanh-du-an-nha-pho-moi-truong-thoai-mai-gan-ben-song.html" rel="bookmark" title="Lan Trúc Thành Dự án nhà phố môi trường thoải mái gần bên sông">Lan Trúc Thành Dự án nhà phố môi trường thoải mái gần bên sông</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/can-ho-hud-building-vi-tri-dep.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Hud Building vị trí đẹp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ Hud Building vị trí đẹp"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/can-ho-hud-building-vi-tri-dep.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Hud Building vị trí đẹp">Căn hộ Hud Building vị trí đẹp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-virgo-hotel-apartment-than-thien-moi-truong.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ chung cự Virgo Hotel & Apartment thân thiện môi trường"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ chung cự Virgo Hotel & Apartment thân thiện môi trường"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-virgo-hotel-apartment-than-thien-moi-truong.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ chung cự Virgo Hotel & Apartment thân thiện môi trường">Khu căn hộ chung cự Virgo Hotel & Apartment thân thiện môi trường</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5c945aa7d9e7d" data-td_block_id="td_uid_3_5c945aa7d9e7d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5c945aa7d9e7d" data-td_block_id="td_uid_3_5c945aa7d9e7d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://www.abzar1.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='20390' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="d8ce4793b4" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="66"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5c945aa854018_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5c945aa854018" ><script>var block_td_uid_8_5c945aa854018 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5c945aa854018.id = "td_uid_8_5c945aa854018"; block_td_uid_8_5c945aa854018.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5c945aa854018_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5c945aa854018_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5c945aa854018.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5c945aa854018.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5c945aa854018.post_count = "3"; block_td_uid_8_5c945aa854018.found_posts = "21215"; block_td_uid_8_5c945aa854018.header_color = "#"; block_td_uid_8_5c945aa854018.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5c945aa854018.max_num_pages = "7072"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5c945aa854018); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5c945aa854018 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/nhan-xet-ve-bao-cao-su-don-den.html" rel="bookmark" title="Nhận xét về bao cao su đôn dên"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/9285bece5cb4515250f95336d646c01f-150x150.png" alt="" title="Nhận xét về bao cao su đôn dên"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/nhan-xet-ve-bao-cao-su-don-den.html" rel="bookmark" title="Nhận xét về bao cao su đôn dên">Nhận xét về bao cao su đôn dên</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T09:24:23+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/nhan-xet-ve-bao-cao-su-don-den.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Với kích cỡ phong phú từ 2cm, 3cm, 5cm và loại tăng kích thước dương vật dài nhất là 6cm, và sự đa dạng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-danh-nhieu-luu-i-den-can-ho-nghi-duong-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-danh-nhieu-luu-i-den-can-ho-nghi-duong-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ">Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/hienpq">hienpq</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T09:13:07+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-danh-nhieu-luu-i-den-can-ho-nghi-duong-dien-tich-nho.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Các chuyên gia nghiên cứu và giới góp vốn đầu tư đều sáng sủa về tình hình cách tân và phát triển của Bất Động Sản Nhà Đất du lịch nước ta trong toàn cảnh nền kinh tế không thay đổi, môi... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-hoc-boi-rat-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Bật mí cách học bơi rất nhanh chóng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/de8ab7ad2b03f415033161c3de656bf5-150x150.jpg" alt="" title="Bật mí cách học bơi rất nhanh chóng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-hoc-boi-rat-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Bật mí cách học bơi rất nhanh chóng">Bật mí cách học bơi rất nhanh chóng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T08:42:25+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-hoc-boi-rat-nhanh-chong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chỉ cần chuẩn bị các bước thật kỹ càng và có cho mình các kỹ thuật cơ bản nhất thì bạn đã có thể... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.abzar1.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.abzar1.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.abzar1.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.abzar1.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.abzar1.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.abzar1.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.abzar1.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.abzar1.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.abzar1.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.abzar1.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.abzar1.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.abzar1.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.abzar1.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.abzar1.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá hôm nay">Soi Kèo Bóng Đá Hôm Nay</a> , <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, <a href="https://keobet88.com/link-vao-bong88-net/" title="link bong88">link bong88</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/nhan-xet-ve-bao-cao-su-don-den.html" rel="bookmark" title="Nhận xét về bao cao su đôn dên"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/9285bece5cb4515250f95336d646c01f-100x70.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/9285bece5cb4515250f95336d646c01f-100x70.png 100w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/9285bece5cb4515250f95336d646c01f-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nhận xét về bao cao su đôn dên"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/nhan-xet-ve-bao-cao-su-don-den.html" rel="bookmark" title="Nhận xét về bao cao su đôn dên">Nhận xét về bao cao su đôn dên</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T09:24:23+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-danh-nhieu-luu-i-den-can-ho-nghi-duong-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nam-2019-gioi-dau-tu-danh-nhieu-luu-i-den-can-ho-nghi-duong-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn hộ nghỉ dưỡng diện tích nhỏ">Năm 2019: Giới đầu tư dành nhiều lưu í đến căn...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T09:13:07+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-hoc-boi-rat-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Bật mí cách học bơi rất nhanh chóng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/de8ab7ad2b03f415033161c3de656bf5-100x70.jpg" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/de8ab7ad2b03f415033161c3de656bf5-100x70.jpg 100w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/de8ab7ad2b03f415033161c3de656bf5-300x211.jpg 300w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/de8ab7ad2b03f415033161c3de656bf5-218x150.jpg 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/03/de8ab7ad2b03f415033161c3de656bf5.jpg 450w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bật mí cách học bơi rất nhanh chóng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-cach-hoc-boi-rat-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Bật mí cách học bơi rất nhanh chóng">Bật mí cách học bơi rất nhanh chóng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T08:42:25+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5c945aa885a24 --> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-03-22 03:46:48 -->