Tham gia CPTPP giúp Việt Nam hiện đại hoá pháp luật về lao động

0
33

Như vậy, Việt Nam là nước thứ bảy trong số 11 nước phê chuẩn hiệp định thương mại khu vực Vành đai Thái Bình Dương sẽ có hiệu lực vào ngày 30/12/2018. Canada, Úc, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore trước đó đã phê chuẩn hiệp định này.

</p> <p>Bình luận về vấn đề này, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho biết, CPTPP đặt ra những yêu cầu cụ thể về quyền lao động và điều kiện làm việc nhằm đảm bảo tự do thương mại đóng góp cho sự phát triển bền vững, giúp người lao động và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi ích về kinh tế một cách công bằng.</p> <p>Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này yêu cầu tất cả các nước tham gia phải thông qua và duy trì các quyền được nêu trong Tuyên bố năm 1998 của ILO về Các nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động trong pháp luật, thể chế và thông lệ của họ. Các quyền này được quy định trong 8 công ước cơ bản của ILO.</p> <p>Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn ba công ước cơ bản (Công ước số 87, 98 và 105) liên quan đến quyền tự do liên kết, quyền thương lượng tập thể và xóa bỏ lao động cưỡng bức.</p> <p>Cũng theo ILO, Chương 19 về lao động của CPTTP được xây dựng dựa trên Tuyên bố năm 1998 của ILO. Chương này quy định mối liên hệ giữa việc thực hiện Tuyên bố với các điều kiện về thương mại trong một khuôn khổ thời gian nhất định, thông qua văn kiện song phương bên lề.</p> <p>Những cơ chế thực hiện dự kiến trong hiệp định bao gồm các hoạt động hợp tác, kêu gọi sự tham gia của đại diện doanh nghiệp và đại diện các tổ chức của người lao động cũng như các tổ chức quốc tế như ILO, để củng cố các thể chế thị trường lao động, tạo nền tảng cải thiện đối thoại xã hội (đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động) và tuân thủ Tuyên bố năm 1998.</p> <p>Hiện 1/3 các hiệp định thương mại khu vực trên thế giới bao gồm các điều khoản về lao động như vậy. Nghiên cứu của ILO cho thấy chúng có những tác động quan trọng giúp cải thiện bình đẳng giới, đặc biệt là tăng khả năng tiếp cận thị trường lao động của phụ nữ và thu hẹp khoảng cách về tiền lương theo giới trong một số trường hợp nhất định.</p> <p>Thêm vào đó, không có bằng chứng nào cho thấy những điều khoản về lao động như vậy làm thay đổi hay suy giảm dòng chảy thương mại hay được sử dụng cho mục đích bảo hộ.</p> <p>Thậm chí, nghiên cứu của ILO chỉ ra rằng hiệp định thương mại có điều khoản về lao động giúp tăng trung bình giá trị thương mại thêm 28%, trong khi những hiệp định không có điều khoản về lao động chỉ giúp tăng trung bình 26%.</p> <p>Theo TS Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam: “Đây thực sự là một cơ hội để Việt Nam hiện đại hóa pháp luật về lao động, hệ thống quan hệ lao động và nhu cầu thực hiện công cuộc cải cách đó trước hết xuất phát từ bối cảnh trong nước”.</p> <p>Mặc dù pháp luật lao động và khung khổ quan hệ lao động liên tục được cải thiện, vẫn còn tồn tại một số bất cập. Đã có hơn 6.000 cuộc đình công diễn ra kể từ giữa thập niên 90 và tất cả đều là đình công tự phát, không do công đoàn khởi xướng. Điều này cho thấy người lao động không cảm thấy quyền và các mối quan tâm của họ được giải quyết và quy trình giải quyết thì không vận hành một cách hiệu quả.</p> <p>Tại Việt Nam, nhiều lãnh đạo công đoàn cơ sở chính là quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Đây là điều không thể chấp nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay.</p> <p>“Quyền công đoàn là quyền của người lao động”, người đứng đầu ILO Việt Nam nhấn mạnh.</p> <p>Trong những năm tới đây khi CPTTP có hiệu lực, người lao động sẽ được phép thành lập hay gia nhập các tổ chức do họ tự lựa chọn ở cấp cơ sở, và những tổ chức đó có thể thuộc hoặc không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.</p> <p>Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP – hiệp định đối tác giữa 11 nước thành viên với một thị trường rộng lớn gồm 500 triệu người – được kỳ vọng sẽ giúp tăng GDP của Việt Nam thêm 1,32% đến năm 2035.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Ftham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tham+gia+CPTPP+gi%C3%BAp+Vi%E1%BB%87t+Nam+hi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+ho%C3%A1+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+v%E1%BB%81+lao+%C4%91%E1%BB%99ng&url=http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Ftham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html&via=Abzar1+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html&media=http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Tham+gia+CPTPP+gi%C3%BAp+Vi%E1%BB%87t+Nam+hi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+ho%C3%A1+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+v%E1%BB%81+lao+%C4%91%E1%BB%99ng" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Tham+gia+CPTPP+gi%C3%BAp+Vi%E1%BB%87t+Nam+hi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+ho%C3%A1+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+v%E1%BB%81+lao+%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Ftham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html" data-text="Tham gia CPTPP giúp Việt Nam hiện đại hoá pháp luật về lao động" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/chua-phat-hien-an-oan-trong-nam-2018.html">Chưa phát hiện án oan trong năm 2018</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/dong-usd-tang-manh-keo-gia-vang-the-gioi-sut-nhanh.html">Đồng USD tăng mạnh kéo giá vàng thế giới sụt nhanh</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.abzar1.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-12T12:00:53+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-12T12:00:53+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.abzar1.com/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Abzar1 news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Tham gia CPTPP giúp Việt Nam hiện đại hoá pháp luật về lao động"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5d137a8cb7e08_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5d137a8cb7e08" ><script>var block_td_uid_3_5d137a8cb7e08 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.id = "td_uid_3_5d137a8cb7e08"; block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5d137a8cb7e08_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5d137a8cb7e08_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":20390,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.post_count = "6"; block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.found_posts = "2126"; block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.header_color = ""; block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5d137a8cb7e08.max_num_pages = "355"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5d137a8cb7e08); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5d137a8ce5b03" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5d137a8cb7e08" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5d137a8ce5b0c" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5d137a8cb7e08" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5d137a8cb7e08 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/stella-mega-city-du-an-dat-nen-nha-pho-tai-chinh-linh-hoat-san-pham-tot.html" rel="bookmark" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/stella-mega-city-du-an-dat-nen-nha-pho-tai-chinh-linh-hoat-san-pham-tot.html" rel="bookmark" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt">Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/kho-xay-ra-bong-bong-bat-dong-san-nam-2019.html" rel="bookmark" title="“Khó xảy ra bong bóng bất động sản năm 2019"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="“Khó xảy ra bong bóng bất động sản năm 2019"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/kho-xay-ra-bong-bong-bat-dong-san-nam-2019.html" rel="bookmark" title="“Khó xảy ra bong bóng bất động sản năm 2019">“Khó xảy ra bong bóng bất động sản năm 2019</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/tan-cong-thi-truong-tinh-phai-chang-dang-la-buoc-di-chien-luoc-dai-hoi-cua-cac-doanh-nghiep-bds.html" rel="bookmark" title="Tấn công thị trường tỉnh phải chăng đang là bước đi chiến lược “dài hơi” của các doanh nghiệp BĐS?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tấn công thị trường tỉnh phải chăng đang là bước đi chiến lược “dài hơi” của các doanh nghiệp BĐS?"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/tan-cong-thi-truong-tinh-phai-chang-dang-la-buoc-di-chien-luoc-dai-hoi-cua-cac-doanh-nghiep-bds.html" rel="bookmark" title="Tấn công thị trường tỉnh phải chăng đang là bước đi chiến lược “dài hơi” của các doanh nghiệp BĐS?">Tấn công thị trường tỉnh phải chăng đang là bước đi chiến lược “dài hơi” của các doanh nghiệp BĐS?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/tp-hcm-chien-luoc-phat-trien-do-thi-dai-han.html" rel="bookmark" title="TP. HCM: Chiến lược phát triển đô thị dài hạn"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TP. HCM: Chiến lược phát triển đô thị dài hạn"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/tp-hcm-chien-luoc-phat-trien-do-thi-dai-han.html" rel="bookmark" title="TP. HCM: Chiến lược phát triển đô thị dài hạn">TP. HCM: Chiến lược phát triển đô thị dài hạn</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nen-mua-du-an-charm-city-binh-duong-cua-unihomes-vn.html" rel="bookmark" title="Nên mua Dự án Charm City Bình Dương của UniHomes.vn ?!"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/06/Tổng-quan-dự-án-2-218x150.jpg" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/06/Tổng-quan-dự-án-2-218x150.jpg 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2019/06/Tổng-quan-dự-án-2-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nên mua Dự án Charm City Bình Dương của UniHomes.vn ?!"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/giao-duc" class="td-post-category">Giáo dục</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nen-mua-du-an-charm-city-binh-duong-cua-unihomes-vn.html" rel="bookmark" title="Nên mua Dự án Charm City Bình Dương của UniHomes.vn ?!">Nên mua Dự án Charm City Bình Dương của UniHomes.vn ?!</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nhon-hoi-city-san-pham-tot-nhat-noi-ly-tuong.html" rel="bookmark" title="Nhơn Hôi City sản phẩm tốt nhất nơi lý tưởng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhơn Hôi City sản phẩm tốt nhất nơi lý tưởng"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/nhon-hoi-city-san-pham-tot-nhat-noi-ly-tuong.html" rel="bookmark" title="Nhơn Hôi City sản phẩm tốt nhất nơi lý tưởng">Nhơn Hôi City sản phẩm tốt nhất nơi lý tưởng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5d137a8cb7e08" data-td_block_id="td_uid_3_5d137a8cb7e08"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5d137a8cb7e08" data-td_block_id="td_uid_3_5d137a8cb7e08"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/tham-gia-cptpp-giup-viet-nam-hien-dai-hoa-phap-luat-ve-lao-dong.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://www.abzar1.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='20390' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="ba839db7cb" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="145"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5d137a8ce9fdb_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5d137a8ce9fdb" ><script>var block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb = new tdBlock(); block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.id = "td_uid_8_5d137a8ce9fdb"; block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5d137a8ce9fdb_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5d137a8ce9fdb_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.post_count = "3"; block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.found_posts = "21602"; block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.header_color = "#"; block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb.max_num_pages = "7201"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5d137a8ce9fdb); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5d137a8ce9fdb class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/tin-mibet-hlv-sarri-tiet-lo-cau-thu-se-da-o-vai-tro-cua-jorginho-tai-juventus.html" rel="bookmark" title="Tin Mibet: HLV Sarri tiết lộ cầu thủ sẽ đá ở vai trò của Jorginho tại Juventus"><img width="" height="" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/thumbnail.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/tin-mibet-hlv-sarri-tiet-lo-cau-thu-se-da-o-vai-tro-cua-jorginho-tai-juventus.html" rel="bookmark" title="Tin Mibet: HLV Sarri tiết lộ cầu thủ sẽ đá ở vai trò của Jorginho tại Juventus">Tin Mibet: HLV Sarri tiết lộ cầu thủ sẽ đá ở vai trò của...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/bungs9pfr">bungS9pfr</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-26T11:28:20+00:00" >26 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/tin-mibet-hlv-sarri-tiet-lo-cau-thu-se-da-o-vai-tro-cua-jorginho-tai-juventus.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chuyển tới Juventus, nhưng HLV Maurizio Sarri cho biết không có về cậu học trò cưng Jorginho từ Chelsea, mà sẽ dùng Miralem Pjanic... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/co-the-ban-khong-hieu-het-cac-thong-tin-ve-he-thong-quan-ly-nhan-luc-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Có thể bạn không hiểu hết các thông tin về hệ thống quản lý nhân lực hiện nay"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-150x150.jpg" alt="" title="Có thể bạn không hiểu hết các thông tin về hệ thống quản lý nhân lực hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/co-the-ban-khong-hieu-het-cac-thong-tin-ve-he-thong-quan-ly-nhan-luc-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Có thể bạn không hiểu hết các thông tin về hệ thống quản lý nhân lực hiện nay">Có thể bạn không hiểu hết các thông tin về hệ thống quản lý...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/mktitg">mktitg</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-26T06:04:08+00:00" >26 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/co-the-ban-khong-hieu-het-cac-thong-tin-ve-he-thong-quan-ly-nhan-luc-hien-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Trong những công ty trên thế giới, phần mềm quản lý nhân sự vững chắc đã trở thành nền móng của những chức năng nhân sự... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/stella-mega-city-du-an-dat-nen-nha-pho-tai-chinh-linh-hoat-san-pham-tot.html" rel="bookmark" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/stella-mega-city-du-an-dat-nen-nha-pho-tai-chinh-linh-hoat-san-pham-tot.html" rel="bookmark" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt">Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-25T09:00:32+00:00" >25 Tháng Sáu, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/stella-mega-city-du-an-dat-nen-nha-pho-tai-chinh-linh-hoat-san-pham-tot.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Khu dự án cao cấp Stella Mega City được xây dựng bởi Công ty CP Kita Invest tiện ích hạng sang phong cảnh đẹp... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.abzar1.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.abzar1.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.abzar1.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.abzar1.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.abzar1.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.abzar1.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.abzar1.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.abzar1.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.abzar1.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.abzar1.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.abzar1.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.abzar1.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.abzar1.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.abzar1.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá hôm nay">Soi Kèo Bóng Đá Hôm Nay</a> , <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a> , <a href="https://keobet88.com/">vao 188bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/tin-mibet-hlv-sarri-tiet-lo-cau-thu-se-da-o-vai-tro-cua-jorginho-tai-juventus.html" rel="bookmark" title="Tin Mibet: HLV Sarri tiết lộ cầu thủ sẽ đá ở vai trò của Jorginho tại Juventus"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/tin-mibet-hlv-sarri-tiet-lo-cau-thu-se-da-o-vai-tro-cua-jorginho-tai-juventus.html" rel="bookmark" title="Tin Mibet: HLV Sarri tiết lộ cầu thủ sẽ đá ở vai trò của Jorginho tại Juventus">Tin Mibet: HLV Sarri tiết lộ cầu thủ sẽ đá ở...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-26T11:28:20+00:00" >26 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/co-the-ban-khong-hieu-het-cac-thong-tin-ve-he-thong-quan-ly-nhan-luc-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Có thể bạn không hiểu hết các thông tin về hệ thống quản lý nhân lực hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Có thể bạn không hiểu hết các thông tin về hệ thống quản lý nhân lực hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/co-the-ban-khong-hieu-het-cac-thong-tin-ve-he-thong-quan-ly-nhan-luc-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Có thể bạn không hiểu hết các thông tin về hệ thống quản lý nhân lực hiện nay">Có thể bạn không hiểu hết các thông tin về hệ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-26T06:04:08+00:00" >26 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/stella-mega-city-du-an-dat-nen-nha-pho-tai-chinh-linh-hoat-san-pham-tot.html" rel="bookmark" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/stella-mega-city-du-an-dat-nen-nha-pho-tai-chinh-linh-hoat-san-pham-tot.html" rel="bookmark" title="Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính linh hoạt sản phẩm tốt">Stella Mega City Dự án đất nền nhà phố tài chính...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-25T09:00:32+00:00" >25 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5d137a8d104cf --> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-06-26 14:00:45 -->