Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

0
108

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 35/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

</p> <p>Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Đường bộ sẽ giữ nguyên 9 vụ như hiện hành, cắt bỏ Văn phòng của Tổng cục.<br /> </p> <p>Sau khi cắt bỏ Cục quản lý đường bộ cao tốc, Tổng cục sẽ còn lại 5 cục gồm: Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Cục Quản lý đường bộ 1; Cục Quản lý đường bộ 2; Cục Quản lý đường bộ 3; Cục Quản lý đường bộ 4.</p> <p>Theo Quyết định 35, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.</p> <p>Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước… để Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền.</p> <p>Tổng cục Đường bộ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.</p> <p>Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về giao thông vận tải đường bộ sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.</p> <p>Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý đường bộ cao tốc; quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trừ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); quản lý vận tải đường bộ; an toàn giao thông đường bộ…</p> <p>Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2018.<br /> </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&via=Abzar1+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.abzar1.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.abzar1.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&media=http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=C%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+v%C4%83n+ph%C3%B2ng+v%C3%A0+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A5c+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A5c+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+b%E1%BB%99+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fwww.abzar1.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.abzar1.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.abzar1.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html" data-text="Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/gia-vang-the-gioi-giam-kha-manh-usd-tu-do-bat-tang.html">Giá vàng thế giới giảm khá mạnh, USD tự do bật tăng</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/bo-giac-mo-my-den-chau-a-lap-startup-cho-thue-thoi-trang.html">Bỏ “giấc mơ Mỹ” đến châu Á lập startup cho thuê thời trang</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.abzar1.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-23T09:26:23+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-23T09:26:23+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.abzar1.com/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Abzar1 news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Cắt giảm văn phòng và một cục của Tổng cục Đường bộ Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5e8eb87c00076_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5e8eb87c00076" ><script>var block_td_uid_3_5e8eb87c00076 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5e8eb87c00076.id = "td_uid_3_5e8eb87c00076"; block_td_uid_3_5e8eb87c00076.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5e8eb87c00076_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5e8eb87c00076_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":5748,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5e8eb87c00076.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5e8eb87c00076.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5e8eb87c00076.post_count = "6"; block_td_uid_3_5e8eb87c00076.found_posts = "2165"; block_td_uid_3_5e8eb87c00076.header_color = ""; block_td_uid_3_5e8eb87c00076.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5e8eb87c00076.max_num_pages = "361"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5e8eb87c00076); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5e8eb87c0cd5d" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5e8eb87c00076" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5e8eb87c0cd64" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5e8eb87c00076" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5e8eb87c00076 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/gia-dat-dia-oc-long-phat-tai-long-thanh-tang-den-60-nho-ha-tang-giao-thong.html" rel="bookmark" title="Giá đất Địa Ốc Long Phát tại Long Thành tăng đến 60% nhờ hạ tầng giao thông"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giá đất Địa Ốc Long Phát tại Long Thành tăng đến 60% nhờ hạ tầng giao thông"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/gia-dat-dia-oc-long-phat-tai-long-thanh-tang-den-60-nho-ha-tang-giao-thong.html" rel="bookmark" title="Giá đất Địa Ốc Long Phát tại Long Thành tăng đến 60% nhờ hạ tầng giao thông">Giá đất Địa Ốc Long Phát tại Long Thành tăng đến 60% nhờ hạ tầng giao thông</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-mang-xanh-nang-tam-gia-tri-bat-dong-san-tang-cao.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: “Mảng Xanh” nâng tầm giá trị bất động sản tăng cao"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát: “Mảng Xanh” nâng tầm giá trị bất động sản tăng cao"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-mang-xanh-nang-tam-gia-tri-bat-dong-san-tang-cao.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: “Mảng Xanh” nâng tầm giá trị bất động sản tăng cao">Địa Ốc Long Phát: “Mảng Xanh” nâng tầm giá trị bất động sản tăng cao</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/q2-thao-dien.html" rel="bookmark" title="Q2 THAO DIEN – DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP ĐẦU TIÊN CỦA FRASERS PROPERTY TẠI TP. HCM"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Q2 THAO DIEN – DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP ĐẦU TIÊN CỦA FRASERS PROPERTY TẠI TP. HCM"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/q2-thao-dien.html" rel="bookmark" title="Q2 THAO DIEN – DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP ĐẦU TIÊN CỦA FRASERS PROPERTY TẠI TP. HCM">Q2 THAO DIEN – DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP ĐẦU TIÊN CỦA FRASERS PROPERTY TẠI TP. HCM</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-chia-se-goc-nhin-ve-cuoc-dua-san-bat-dong-san-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát chia sẻ góc nhìn về “Cuộc đua săn bất động sản công nghiệp”"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát chia sẻ góc nhìn về “Cuộc đua săn bất động sản công nghiệp”"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-chia-se-goc-nhin-ve-cuoc-dua-san-bat-dong-san-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát chia sẻ góc nhìn về “Cuộc đua săn bất động sản công nghiệp”">Địa ốc Long Phát chia sẻ góc nhìn về “Cuộc đua săn bất động sản công nghiệp”</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/lan-song-chuyen-dich-tu-trung-tam-ra-vung-ven-lan-rong.html" rel="bookmark" title="Làn sóng chuyển dịch từ trung tâm ra vùng ven lan rộng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Làn sóng chuyển dịch từ trung tâm ra vùng ven lan rộng"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/lan-song-chuyen-dich-tu-trung-tam-ra-vung-ven-lan-rong.html" rel="bookmark" title="Làn sóng chuyển dịch từ trung tâm ra vùng ven lan rộng">Làn sóng chuyển dịch từ trung tâm ra vùng ven lan rộng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/dat-nen-trang-bom-hut-gioi-dau-tu-nhung-thang-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Đất nền Trảng Bom hút giới đầu tư những tháng cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền Trảng Bom hút giới đầu tư những tháng cuối năm"/></a></div> <a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/nha-dat/dat-nen-trang-bom-hut-gioi-dau-tu-nhung-thang-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Đất nền Trảng Bom hút giới đầu tư những tháng cuối năm">Đất nền Trảng Bom hút giới đầu tư những tháng cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5e8eb87c00076" data-td_block_id="td_uid_3_5e8eb87c00076"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5e8eb87c00076" data-td_block_id="td_uid_3_5e8eb87c00076"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/cat-giam-van-phong-va-mot-cuc-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://www.abzar1.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5748' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="bada9bd0f0" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="215"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5e8eb87c0f366_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5e8eb87c0f366" ><script>var block_td_uid_8_5e8eb87c0f366 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.id = "td_uid_8_5e8eb87c0f366"; block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5e8eb87c0f366_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5e8eb87c0f366_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.post_count = "3"; block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.found_posts = "22360"; block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.header_color = "#"; block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5e8eb87c0f366.max_num_pages = "7454"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5e8eb87c0f366); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5e8eb87c0f366 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/smart-factory-la-gi-dieu-gi-lam-cho-smart-factory-tro-nen-khac-biet.html" rel="bookmark" title="Smart Factory là gì? Điều gì làm cho Smart Factory trở nên khác biệt?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-150x150.jpg" alt="" title="Smart Factory là gì? Điều gì làm cho Smart Factory trở nên khác biệt?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/smart-factory-la-gi-dieu-gi-lam-cho-smart-factory-tro-nen-khac-biet.html" rel="bookmark" title="Smart Factory là gì? Điều gì làm cho Smart Factory trở nên khác biệt?">Smart Factory là gì? Điều gì làm cho Smart Factory trở nên khác biệt?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/mktitg">mktitg</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-09T03:36:19+00:00" >9 Tháng Tư, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/smart-factory-la-gi-dieu-gi-lam-cho-smart-factory-tro-nen-khac-biet.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> một Smart Factory mang thể đem đến cho nhà sản xuất phổ quát tính năng ưu việt, đồng bộ và đáng tin cậy. Nhờ thế mà con người ko cần can thiệp quá phổ biến vào hệ thống cung... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/danh-gia-chat-luong-cua-van-bi-ma-ban-nen-biet.html" rel="bookmark" title="Đánh giá chất lượng của van bi mà bạn nên biết"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/911b1d83d5aa05cdbcf6728577faae11-150x150.png" alt="" title="Đánh giá chất lượng của van bi mà bạn nên biết"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/danh-gia-chat-luong-cua-van-bi-ma-ban-nen-biet.html" rel="bookmark" title="Đánh giá chất lượng của van bi mà bạn nên biết">Đánh giá chất lượng của van bi mà bạn nên biết</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-08T17:36:35+00:00" >8 Tháng Tư, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/danh-gia-chat-luong-cua-van-bi-ma-ban-nen-biet.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thật không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc van bi trong những hệ thống dẫn nước, các nhà máy hiện nay.... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-ma-van-bi-co-the-van-hanh-tron-tru-toi-vay.html" rel="bookmark" title="Làm thế nào mà van bi có thể vận hành trơn tru tới vậy?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-150x150.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-150x150.png 150w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-300x300.png 300w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-768x770.png 768w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-696x697.png 696w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-419x420.png 419w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36.png 939w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Làm thế nào mà van bi có thể vận hành trơn tru tới vậy?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-ma-van-bi-co-the-van-hanh-tron-tru-toi-vay.html" rel="bookmark" title="Làm thế nào mà van bi có thể vận hành trơn tru tới vậy?">Làm thế nào mà van bi có thể vận hành trơn tru tới vậy?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.abzar1.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.abzar1.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-08T16:55:37+00:00" >8 Tháng Tư, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-ma-van-bi-co-the-van-hanh-tron-tru-toi-vay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cuộc sống của chúng ta hiện tại có thể nói là không thể tồn tại nếu thiếu nước, bởi chúng nắm giữ nhiều... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.abzar1.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.abzar1.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.abzar1.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.abzar1.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.abzar1.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.abzar1.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.abzar1.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.abzar1.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.abzar1.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.abzar1.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.abzar1.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.abzar1.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.abzar1.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.abzar1.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.abzar1.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá hôm nay">Soi Kèo Bóng Đá Hôm Nay</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="link bong88" rel="dofollow" title="link bong88" target="blank">link bong88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="W88" rel="dofollow" title="W88" target="blank">W88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/fun88-link-vao-fun88-moi-nhat-khong-bi-chan-2019/" tag="FUN88" rel="dofollow" title="FUN88" target="blank">FUN88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="letou" rel="dofollow" title="letou" target="blank">letou</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-12bet-moi-nhat" tag="12bet " rel="dofollow" title="12bet" target="blank">12bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/188bet-link-vao-188bet-moi-nhat-2019-link-188bet/" tag=" link vao 188bet " rel="dofollow" title="link vao 188bet " target="blank">link vao 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://linkm88pic.com" tag=" m88" rel="dofollow" title=" m88" target="blank"> m88</a></strong>| |<strong><a href="https://banthangtv.net" tag=" link 188bet " rel="dofollow" title="link 188bet " target="blank">link 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://xsmb.live" tag=" xsmb " rel="dofollow" title="xsmb " target="blank">xsmb</a></strong>| |<strong><a href="https://kqxsmb.org" tag=" xsmb " rel="kqxsmb" title="xsmb " target="blank">kqxsmb</a></strong>| |<strong><a href="https://xosomienbac.live" tag=" xo so mien bac " rel="dofollow" title="xo so mien bac " target="blank">xo so mien bac</a></strong>| |<strong><a href="https://dangkyvwin88.com" tag="dang ky vwin" rel="dofollow" title="dang ky vwin" target="blank">dang ky vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://www.vwinaff.com/vn/a/1590004/172705" tag="vwin" rel="dofollow" title="vwin" target="blank">vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://linkvwin020.com/" tag="link vwin" rel="dofollow" title="link vwin" target="blank">link vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://livexsmb.com" tag="xsmb" rel="dofollow" title="xsmb " target="blank">xsmb </a></strong>| |<strong><a href="https://kqxsmb.org" tag="kqxsmb" rel="dofollow" title="kqxsmb " target="blank">kqxsmb </a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/smart-factory-la-gi-dieu-gi-lam-cho-smart-factory-tro-nen-khac-biet.html" rel="bookmark" title="Smart Factory là gì? Điều gì làm cho Smart Factory trở nên khác biệt?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Smart Factory là gì? Điều gì làm cho Smart Factory trở nên khác biệt?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/cong-nghe/smart-factory-la-gi-dieu-gi-lam-cho-smart-factory-tro-nen-khac-biet.html" rel="bookmark" title="Smart Factory là gì? Điều gì làm cho Smart Factory trở nên khác biệt?">Smart Factory là gì? Điều gì làm cho Smart Factory trở...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-09T03:36:19+00:00" >9 Tháng Tư, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/danh-gia-chat-luong-cua-van-bi-ma-ban-nen-biet.html" rel="bookmark" title="Đánh giá chất lượng của van bi mà bạn nên biết"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/911b1d83d5aa05cdbcf6728577faae11-100x70.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/911b1d83d5aa05cdbcf6728577faae11-100x70.png 100w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/911b1d83d5aa05cdbcf6728577faae11-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đánh giá chất lượng của van bi mà bạn nên biết"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/danh-gia-chat-luong-cua-van-bi-ma-ban-nen-biet.html" rel="bookmark" title="Đánh giá chất lượng của van bi mà bạn nên biết">Đánh giá chất lượng của van bi mà bạn nên biết</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-08T17:36:35+00:00" >8 Tháng Tư, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-ma-van-bi-co-the-van-hanh-tron-tru-toi-vay.html" rel="bookmark" title="Làm thế nào mà van bi có thể vận hành trơn tru tới vậy?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-100x70.png" srcset="http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-100x70.png 100w, http://www.abzar1.com/wp-content/uploads/2020/04/2b1ac90702e95db2dba237b085fcda36-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Làm thế nào mà van bi có thể vận hành trơn tru tới vậy?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.abzar1.com/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-ma-van-bi-co-the-van-hanh-tron-tru-toi-vay.html" rel="bookmark" title="Làm thế nào mà van bi có thể vận hành trơn tru tới vậy?">Làm thế nào mà van bi có thể vận hành trơn...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-08T16:55:37+00:00" >8 Tháng Tư, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5e8eb87c27bb4 --> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.13'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.13'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.abzar1.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.abzar1.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.9.2 on 2020-04-09 05:54:04 -->